Series: YuYu Hakusho

  • 2667 Photos
  • 692 Costumes
  • 43 Characters
Character Costumes Photos
Kurama 105 392
Hiei 92 311
Botan 46 121
Yukina 35 93
Yusuke Urameshi 35 106
Youko Kurama 34 85
Juri 29 85
koenma 26 65
Yoko Kurama 19 85
Koto 19 48
Kuronue 13 16
Kazuma Kuwabara 12 23
Genkai 10 30
Touya 9 28
Mukuro 9 37
Yusuke 8 18
Keiko Yukimura 8 19
Karasu 7 18
Jaganshi Hiei 6 16
Jin 5 11
Youko 4 3
Rinku 4 7
Shishiwakamaru 4 12
Shizuru Kuwabara 4 6
Hiei Jaganshi 4 5
Yomi 3 10
Kuwabara 3 2
Itsuki 3 4
Kurama (Shuichi Minamino) 3 9
Young Genkai 2 3