Series: Revolutionary Girl Utena

  • 5125 Photos
  • 965 Costumes
  • 57 Characters
Character Costumes Photos
Utena Tenjou 175 679
Anthy Himemiya 91 467
Utena 90 240
Tenjou Utena 52 253
Nanami Kiryuu 31 112
Himemiya Anthy 28 102
Anthy 22 68
Touga Kiryuu 21 108
Juri Arisugawa 20 44
Arisugawa Juri 17 45
Miki Kaoru 16 111
Akio Ohtori 15 90
Wakaba 13 20
Kozue Kaoru 12 67
Touga 12 32
Utena Tenjo 12 33
Nanami 10 38
Juri 10 7
Kaoru Miki 10 30
Saionji 9 17
Dios 9 31
Shiori 8 15
Kiryuu Touga 7 10
Shiori Takatsuki 7 26
Saionji Kyouichi 6 33
Kaoru Kozue 6 9
Saionji Kyoichi 5 1
Ruka Tsuchiya 5 26
Kyoichi Saionji 5 29
Mikage Souji 4 17