Series: Persona 4

  • 2764 Photos
  • 782 Costumes
  • 50 Characters
Character Costumes Photos
Naoto Shirogane 108 293
Chie Satonaka 80 244
Yukiko Amagi 75 259
Rise Kujikawa 62 275
Yosuke Hanamura 57 158
Kanji Tatsumi 32 128
Teddie 30 143
Satonaka Chie 14 47
Souji Seta 14 45
Izanagi 13 36
Tohru Adachi 13 25
Shirogane Naoto 12 12
Protagonist 12 20
Hanamura Yosuke 11 30
Ryotaro Dojima 11 17
Kujikawa Rise 10 18
Margaret 10 29
Amagi Yukiko 7 9
Nanako Dojima 7 16
Chie 6 16
Yukiko 6 9
Shadow Naoto 5 17
Naoto 5 19
Seta Souji 5 15
Yu Narukami 5 16
Konohana Sakuya 4 21
Rise 3 2
Teddie (Kuma) 3 7
Adachi Tohru 3 11
Shadow Rise 3 5