Series: Neon Genesis Evangelion

  • 10753 Photos
  • 1990 Costumes
  • 95 Characters
Character Costumes Photos
Rei Ayanami 296 1067
Asuka Langley Soryu 177 830
Asuka 157 527
Misato Katsuragi 122 453
Asuka Langley 118 401
Ayanami Rei 116 480
Shinji Ikari 86 254
Kaworu Nagisa 60 301
Asuka Langley Sohryu 56 300
Asuka Soryu Langley 41 240
Gendo Ikari 39 96
Misato 24 54
Rei 24 61
Ritsuko Akagi 20 74
Soryu Asuka Langley 20 184
Ryoji Kaji 13 76
Katsuragi Misato 12 31
Nagisa Kaworu 11 68
Mari Illustrious Makinami 11 60
Asuka Langely Soryu 9 19
Sohryu Asuka Langley 8 58
Gendou Ikari 7 7
Ikari Gendo 7 8
Shinji 7 10
Kaworu 7 24
Kaji Ryoji 7 31
Mari Makinami 7 36
Yui Ikari 6 10
Asuka Sohryu Langley 6 39
Asuka Langley Soryuu 6 27
Asuka Langely 6 31
Hikari Horaki 6 13
Ikari Shinji 6 29
Asuka Langley Soyru 6 6
Dr. Ritsuko Akagi 5 41
Asuka Langley Sōryū 5 8
Asuka Soryuu Langley 4 9
Lilith 4 7
Asuka Langley-Soryu 4 4
Hikari Hokari 4 10
EVA 01 4 21
Asuka Langley Sohyru 4 19
Asuka Soryu 4 35
Asuka Langley Shikinami 4 19
Asuka Langely Sohryu 3 7
Rei Ayanami (Plugsuit) 3 14
Sachiel 3 5
Ritsuko 3 7
Unit 01 3 9
Gendo 3 15
kaji 3 4
Evangelion Unit 01 3 8
Soryuu Asuka Langley 3 19
Mari Makinami Illustrious 3 28
EVA-01 2 1
Asuka Langley Soryou 2 5
Evangelion 01 2 2
Keel Lorenz 2 1
Soryu Asuka Rangry 2 4
Misato Katsurugi 2 9
eva unit 02 2 2
Mouse-Girl Asuka 2 1
Kaji Ryouji 2 2
Asuka Langley Shoryu 2 1
Kowaru Nagisa 2 4
Asuka Gothic Lolita 2 9
Horaki Hikari 2 5
Gothic Rei Ayanami 2 5
Rei Ayanami (school uniform) 2 12
Kensuke Aida 2 14
Souryu Asuka Langley 2 5
Asuka Langley Soryu - Yellow Dress 2 15
Rei Ayanami (Gothic Lolita version) 2 28
Asuka - School Version 2 24
Asuka Langley (Gothic Lolita) 2 10
Hikari 2 11
toji suzuhara 2 3
Asuka Soryu Langleu 2 4
Soryu Asuka Langley Zepellin 2 18
Asuka Sōryū Langley 2 4
Ayanami Rei - Plugsuit 2 27
Evangelion Unit 02 2 12
Asuka Soryu Langley (Gothic Lolita) 2 8
Maya Ibuki 2 3
Seele 01 2 7
Langley Asuka 2 5
Unit 02 2 12
Ibuki Maya 1 2
Pen^2 1 5
Asuka Soryu-Langley 1 1
Kaoru Nagisa 1 2
SEELE 09 1 5
Ayanami Rei (plugsuit) 1 18
Rei Plugsuit 1 3
Asuka Langley (Sundress) 1 6
SEELE Monolith 1 1
Rei Ayanami (Hospital Pajamas) 1 1
Ayanami Rei (Christmas Figure Blue Set Ver) 1 3
Rei cat version 1 8
Asuka Langley Sohryu (Gym Outfit) 1 4