Series: Higurashi no Naku Koro ni

  • 2728 Photos
  • 718 Costumes
  • 38 Characters
Character Costumes Photos
Rena Ryuugu 81 301
Rika Furude 61 163
Mion Sonozaki 55 193
Shion Sonozaki 47 200
Rena Ryuuguu 37 155
Keiichi Maebara 34 144
Rena 28 78
Furude Rika 28 91
Rena Ryugu 27 102
Hanyuu 26 96
Ryuugu Rena 25 92
Sonozaki Shion 23 53
Ryuuguu Rena 20 31
Hanyuu Furude 20 68
Sonozaki Mion 17 44
Maebara Keiichi 14 20
Satoko Hojo 13 41
Furude Hanyuu 10 53
Satoko Houjou 9 36
Rena Ryuguu 8 8
Satoko 6 9
Shion 5 4
Ryugu Rena 5 10
Miyo Takano 5 14
Rika 5 5
Houjo Satoko 4 8
Mion 4 16
Takano Miyo 4 21
Satoshi Houjou 4 4
Satoshi Hojo 4 11