Series: Dynasty Warriors 4

  • 287 Photos
  • 52 Costumes
  • 8 Characters
Character Costumes Photos
Zhen Ji 7 40
Da Qiao 7 25
Sun Shang Xiang 6 12
Zhou Yu 3 12
xiao qiao 3 15
Diao chan 3 24
Zhen ji/甄姫 2 10
Zhang He 2 11
Zhu Rong 1 10
Diao Chan (Dynasty Warriors 4) 1 1
Lu Bu 1 4
SyouKyou 1 4
Pang Tong 1 3
xiao qiao remake 1 5
Lu Xun 1 10