Series: Air Gear

  • 5667 Photos
  • 1247 Costumes
  • 92 Characters
Character Costumes Photos
Simca 156 698
Agito/Akito 65 171
Ringo Noyamano 65 245
Agito 59 133
Akito/Agito 48 155
Spitfire 32 85
Ringo 31 92
Akito 30 82
Agito Wanijima 30 197
Akito/Agito Wanijima 30 100
Kazu 27 73
Kururu Sumeragi 26 69
Akito Wanijima 21 65
Mikan 19 75
Ikki 18 70
Mikan Noyamano 17 68
Wanijima Akito 16 30
Itsuki "Ikki" Minami 15 44
Ikki Minami 14 34
Agito/akito Wanijima 14 55
Shiraume Noyamano 12 27
Sumeragi Kururu 12 69
Simca the Swallow 11 35
Akito / Agito 10 29
Wanijima Akito/Agito 10 45
Wanijima Kaito 9 80
Kazuma Mikura 9 22
Kururu 9 13
Minami Itsuki 8 19
Wanijima Agito 8 66
Itsuki Minami 8 13
Ume 7 27
Kanon 7 16
Wanijima Agito/Akito 7 39
Kazuma "Kazu" Mikura 7 23
Itsuki Minami (Ikki) 7 45
Kilik 7 15
Gabishi 6 24
Benkei 6 6
Mikura Kazuma 6 28
Lind Wanijima 6 61
Gazelle 6 35
Buccha 5 6
Sano Yasuyoshi 5 19
Agito / Akito 5 15
Nue 5 5
Noyamano Shiraume 5 4
Spit Fire 5 11
Noyamano Mikan 4 20
noyamano ringo 4 6
Emily Adachi 4 26
Ume Noyamano 4 41
Shiraume "Ume" Noyamano 4 23
Kaito Wanijima 4 12
Akito / Agito Wanijima 3 34
Skull Sader 3 17
Minami Ikki 3 14
Yasuyoshi Sano 3 5
Inuyama 3 3
Minami "Ikki" Itsuki 3 14
Rika Noyamano 3 13
Akito Wanajima 3 3
Wanajima Akito 3 4
Yoshitsune 3 13
No Name Entered 3 1
Tsubame no Simca 3 18
Sano 2 8
Takeuchi Sora 2 5
Akira Udou 2 5
akito-agito 2 5
Ome 2 36
Agito Akito 2 14
agito\akito 2 4
Puck 2 6
Iriya Natsumi 2 3
Onigiri 2 7
Macbeth 2 9
Ton-chan (Tomita Mari) 2 6
Ren 2 8
Sora Takeuchi 2 2
Agito/ Akito 2 4
Genesis Simca 2 4
Dontores 2 2
Nike 2 4
Kuu 1 3
Tsubameno Shimuka, Simca, Shimuka 1 10
Minami Itsuki (Ikki) 1 3
akira 1 2
Shimuka/Simca 1 1
Agito / Akito Wanajima 1 1
Shimuka / Simca 1 4
Akito/Agito (anime version) 1 8
Simca/Genesis (?) 1 18
Kazuma 1 5
Magaki 1 2
Wanjima Agito/Akito 1 2
Shimuka - Simca 1 10
Simca Shimuka 1 9
Cheerleader Simca 1 19
Kazuma Mikura - Kazu-sama 1 4