*Mia*'s image
from costume Kamio Misuzu
*Mia* (yuck I forgot to take that ugly wristband off before taking the pics XD)
  • Rosiel_Sama Aeeee ganhadora xD ahahahaha... Ficou uma gra├ža! Legal que vc me encontrou xD 14 years ago