YonakaNoTenshi's image
from costume Furude Rika
YonakaNoTenshi With my Hanyuu nano desu :3

nipaaaaah xD
  • MinoS-Chan awww you are such a cute rika _**_ 13 years ago
  • VampireSenri AWWW! CUTE CUTE CUTE!!!!! 14 years ago
  • BiZ You two look so beautiful~Very wonderful cosplay. 14 years ago
  • Evadoll So cute! Nipah~ 14 years ago
  • Hikari_chan56 Kawaii nano desu!! You two make such an adorable pair :D 14 years ago