otakuluv's image
otakuluv my maka cosplay with a scythe i bought.. im gunna spray paint it tho