Little_Ryu's image
Little_Ryu Naruto-chan (animexx.de) as Kushina Uzumaki [Kimono]
me as Minato Namikaze/Yondaime [Kimono]
photo by Uky (animexx.de)
    No comments yet. Sign in to comment.