Cotton's image
from costume aoki lapis
Cotton vocaloid 3 aoki lapis