Sakuri's image
from costume Sakura Kinomoto
  • EndlessDestiny owO q wappa Liina (por cierto soy sheila ^^) 13 years ago