Shuichi Shindou: Bad Luck

Shuichi Shindou: Bad Luck
@Kitsune-sama
Character
Shuichi Shindou
Series
Gravitation
Costume
Shuichi Shindou
Album
Shuichi Shindou: HE'S BAD LUCK D:
Views
425
Uploaded
12 years ago

MishaRose22 Omg, Kitsune! x3 You are an adorable Shuichi.