profilepic
ED HUNTER
ED HUNTER Right to Left in order,

rAs:Julia Chang
Lemmy_Miyauchi: Ling Xiaoyu,
Ed Hunter: Lei Wulong
WqHunter: Devil JIN