profilepic
HikaruKagaya
HikaruKagaya Decent shot. It shows off the headpiece.