profilepic
Shokora
Shokora One of my favorite pics of me as Esther, taken at Anime Expo.