profilepic
Makoto
Makoto Ringo as Lime and me as Cherry. Photo taken at the Denver Botanic Gardens.