profilepic
Tink-Ichigo
Tink-Ichigo Lolitas:
Lika Lu, Rintami, Tink (me ^^), Mivasya
photo by Haji