profilepic
Shokora
Shokora And one poor Esther...that's me! Pic taken at Ohayocon. Kimu as manga Abel, Inoli as white coat Abel, FeyMeggan as Gunmetal Hound Caterina, and ROSENxxxKREUZ as Vatican Caterina