profilepic
Ellome
Ellome Yutaka Mikoto - Chas.Tsukishiro
Shihoudani Yuujiro - Nemui Yume
Kouno Tooru - Moi

Photos by Lionel of www.usagichan.com :D