pho3nix as Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya

Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya

Vocaloid 2

円尾坂の仕立屋

Cosplayer: pho3nix
  • Image #4joqw9r3 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4m978wp3 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4ndkzwo3 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #15oknyz3 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #1vy0mo21 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4kdoyw23 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4x868023 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4m9x9ky3 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya
  • Image #4yzyz091 of Megurine Luka - Enbizaka no Shitateya