Furosuto as Kimahri Version 1.5

Kimahri Version 1.5

Final Fantasy X

Version 1.5

Cosplayer: Furosuto