NekoNivi as Yoruichi Shihōin Bankai

Yoruichi Shihōin Bankai

Bleach

Cosplayer: NekoNivi
  • Image #1ydkkke1 of Yoruichi Shihōin Bankai
  • Image #1k0m62m3 of Yoruichi Shihōin Bankai
  • Image #1yp2ykp1 of Yoruichi Shihōin Bankai