Miku<3 as Deidara

Deidara

Naruto: Shippu! Konoha Gakuen Den

Cosplayer: Miku<3
  • Image #4788pvq1 of Deidara
  • Image #4eww5994 of Deidara
  • Image #4pww88k1 of Deidara
  • Image #1jwwpp03 of Deidara
  • Image #16xx6601 of Deidara