Akushou as Shizuo Heiwajima

Shizuo Heiwajima

Durarara!!

Cosplayer: Akushou
 • Image #4k7j7po3 of Shizuo Heiwajima
 • Image #180j0e03 of Shizuo Heiwajima
 • Image #3zk6k983 of Shizuo Heiwajima
 • Image #1rprpzk3 of Shizuo Heiwajima
 • Image #1ey5yo54 of Shizuo Heiwajima
 • Image #170p0rm4 of Shizuo Heiwajima
 • Image #3wrvrw04 of Shizuo Heiwajima
 • Image #42050621 of Shizuo Heiwajima
 • Image #3onxnvd1 of Shizuo Heiwajima
 • Image #1y7o7kw1 of Shizuo Heiwajima
 • Image #1xene564 of Shizuo Heiwajima