Saine-Doll as Yukari Yakumo

Yukari Yakumo

Touhou Project

Touhou dounjinshi

Cosplayer: Saine-Doll