Limeyaku as Yoruichi Shihouin

Yoruichi Shihouin

Bleach

Battle Suit

Cosplayer: Limeyaku
  • Image #1x60p7o1 of Yoruichi Shihouin
  • Image #472e8p21 of Yoruichi Shihouin
  • Image #1qvdkq94 of Yoruichi Shihouin
  • Image #1zqpwy61 of Yoruichi Shihouin