ShadowNoYami as Suzaku Kururugi

Suzaku Kururugi

Code Geass

Cosplayer: ShadowNoYami
  • Image #4k7xovr3 of Suzaku Kururugi
  • Image #1509kkj3 of Suzaku Kururugi
  • Image #1vzj00k3 of Suzaku Kururugi
  • Image #1ey29z94 of Suzaku Kururugi