kuroitamashii as Ashelia B'nargin Dalmasca

Ashelia B'nargin Dalmasca

Final Fantasy XII

Cosplayer: kuroitamashii