chibi_sasuke_1 as Lycanroc

Lycanroc

Pokémon

Mid-day Form

Cosplayer: chibi_sasuke_1