azuremarill as Shizuo Heiwajima

Shizuo Heiwajima

Durarara!!

Cosplayer: azuremarill
  • Image #1vp9vv01 of Shizuo Heiwajima
  • Image #155p66v1 of Shizuo Heiwajima
  • Image #4k8k99j4 of Shizuo Heiwajima
  • Image #17noww63 of Shizuo Heiwajima
  • Image #1emkjjm4 of Shizuo Heiwajima