Lyel as Yukari Hayasaka

Yukari Hayasaka

Paradise Kiss

Cosplayer: Lyel