Zachito as Riku

Riku

Kingdom Hearts 2

Cosplayer: Zachito
  • Image #3k6nwjm4 of Riku
  • Image #47dq8p54 of Riku