ichigo_m. as Usagi Tsukino

Usagi Tsukino

Sailor Moon Crystal

Winter Uniform

Cosplayer: ichigo_m.
  • Image #3q5q9v93 of Usagi Tsukino
  • Image #4wjypq23 of Usagi Tsukino
  • Image #12emyq81 of Usagi Tsukino
  • Image #4jxq2o63 of Usagi Tsukino
  • Image #40zvwq93 of Usagi Tsukino
  • Image #3dnxq5x4 of Usagi Tsukino
  • Image #396k7q83 of Usagi Tsukino
  • Image #3pkx9dj4 of Usagi Tsukino