Damica Racall as Ivysaur

Ivysaur

Pokémon

Cowslip Gijinka

Cosplayer: Damica Racall
  • Image #3o7o7p84 of Ivysaur
  • Image #1yx0xe94 of Ivysaur
  • Image #36vrrrn4 of Ivysaur
  • Image #1pkzzzv3 of Ivysaur
  • Image #3jx999v1 of Ivysaur
  • Image #47njjj21 of Ivysaur