#Sindaatarien# as Kanae Kocho

Kanae Kocho

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba

Cosplayer: #Sindaatarien#
Pictures taken on 03/03/2024
@sindaatarien