KensukeX as Ike

Ike

Fire Emblem: Radiant Dawn

Vanguard Ike

Cosplayer: KensukeX
  • Image #1eyw8vm4 of Ike
  • Image #1xek7q84 of Ike
  • Image #180zqdd3 of Ike
  • Image #3zkvmqx3 of Ike
  • Image #1rpx2np3 of Ike
  • Image #1y758w51 of Ike
  • Image #1q6y8vj3 of Ike
  • Image #3wr75q94 of Ike
  • Image #4202wqx1 of Ike
  • Image #3onw2ke1 of Ike