Ada-gun as Sasuke uchiwa

Sasuke uchiwa

Naruto

Shippuden 2

Cosplayer: Ada-gun
  • Image #3xqqmxn1 of Sasuke uchiwa
  • Image #3yww96j4 of Sasuke uchiwa
  • Image #12qqym01 of Sasuke uchiwa
  • Image #4okk9y73 of Sasuke uchiwa
  • Image #3qvv9qv1 of Sasuke uchiwa
  • Image #4wqqpym4 of Sasuke uchiwa
  • Image #39qq7ke1 of Sasuke uchiwa