Pirate Queen as Baiken

Baiken

Guilty Gear

Cosplayer: Pirate Queen
  • Image #48x5jd21 of Baiken
  • Image #4re0nyz3 of Baiken
  • Image #3myjk923 of Baiken
  • Image #3jqqzpq4 of Baiken