natsuo as Ruki Makino/ Rika Nonaka

Ruki Makino/ Rika Nonaka

Digimon Tamers

Cosplayer: natsuo