Hunk-sama as uchiha sasuke

uchiha sasuke

Naruto: Shippūden

Cosplayer: Hunk-sama