Silver_Ruby as Uchiha Itachi

Uchiha Itachi

Naruto: Shippūden

Cosplayer: Silver_Ruby
Spoilers for Naruto chapters 386+