Haruno Sakura

Naruto: Shippūden

@SakkyxHaruno
Was a quick put together costume. I love it, though.
@SakkyxHaruno
Status
Views 1024
Last Updated 6 years ago
Created 8 years ago
Series Naruto: Shippūden
Character Haruno Sakura

Shiro Tagachi Very nice idea though ^^