MomoKurumi as Kuro Lolita

Kuro Lolita

Lolita Fashion

Gothic Lolita

Cosplayer: MomoKurumi
Dress by Rakuen Fashion

✨🌸 www.momokurumi.com🌸✨

🌐 Social Media:
twitter.com/momokurumicos
instagram.com/momokurumicosplay
facebook.com/momokurumicosplay
youtube.com/c/momokurumi

πŸ›’ Shop my custom made cosplay patterns at:
etsy.com/shop/momokurumi
momokurumi.com/cosplaypatterns

πŸ’– Thanks for viewing! πŸ’–