roddy-shinigami as Akasuna no Sasori

Akasuna no Sasori

Naruto: Shippūden

Cosplayer: roddy-shinigami