Blood_Sword as Itachi Uchiha

Itachi Uchiha

Naruto

Original kimono

Cosplayer: Blood_Sword
  • Image #1yxpe0r4 of Itachi Uchiha
  • Image #1rv6r2d3 of Itachi Uchiha