Ahriman_Fox as Kaji Ryoji

Kaji Ryoji

Neon Genesis Evangelion

Cosplayer: Ahriman_Fox