Hero48 as Kotetsu Kaburagi

Kotetsu Kaburagi

Tiger and Bunny

Cosplayer: Hero48