Blood_Sword as Kojirō Sasaki

Kojirō Sasaki

Iza, Shutsujin! Koi Ikusa

Cosplayer: Blood_Sword
  • Image #36vk9ke4 of Kojirō Sasaki
  • Image #1q5xnoq1 of Kojirō Sasaki